Mariah Carey - Oh Santa! ft. Ariana Grande, Jennifer Hudson